Zručnosti dieťaťa podľa veku

Kedy prestane nosiť plienky? Kedy odloží cumlík? Kedy si bude vedieť zaviazať šnúrky? Tieto a veľa  ďalších otázok si kladú rodičia detí, ktoré čaká významný samostatný krok v ich živote, ako je napríklad nástup do škôlky. Rovnaké otázky si kladú aj rodičia, ktorých k porovnávaniu inšpirujú  rovnako staré deti ich kamarátov, príbuzných či susedov.

Netreba však zabúdať na to, že každé dieťa je iné, každé sa vyvíja iným tempom a každé je originál, takže nasledujúce údaje treba brať orientačne. Ide o základné zhrnutie toho, čo by dieťa v danom veku malo vedieť a mohlo by vám pomôcť sa v jeho vývoji zorientovať. Obdobie predškolského veku, teda vek medzi tretím a šiestym rokom je pre dieťa obdobím mnohých zmien, či už fyzických, psychických alebo emočných.

Dieťa v období 1 roku

Ku koncu 12. mesiaca vaše dieťa narástlo o zhruba 50 percent svojej pôrodnej výšky a približne strojnásobilo svoju pôrodnú hmotnosť. V období jedného roku sú pohyby dieťaťa stále istejšie a bezpečnejšie. Niektoré deti v tomto období už začínajú samostatne chodiť, iné sa chodenie pripravujú a pohybujú sa rúčkovaním popri nábytku. Najčastejším pohybom je lozenie, štvornožkovanie, plazenie po brušku, sedenie či státie popri nábytku a začínajúce kroky. V tomto veku už deti rozumejú niektorým vašim požiadavkám ako „Podaj“, „Poď“, „Zober“ a taktiež začínajú vyslovovať prvé jednoduché slabiky ako mama, tata, či papa.

Dieťa v období 2 rokov

Vo veku 2 rokov sa slovník vášho dieťaťa výrazne rozšíril o 50 až 150 slov. Vie vymenovať mnoho vecí a popísať určité vlastnosti objektov jednoduchými slovami. Dvojročné dieťa už chápe aj zložitejšie pokyny a postupuje podľa nich. Možno predpokladať, že sa bude snažiť slová vo vás opakovať. S jeho novo nadobudnutými fyzickými, mentálnymi a jazykovými zručnosťami hľadá vlastnú nezávislosť. Jeho sebavedomie je silné, môže dochádzať ku konfliktom s ostatnými, prichádzajú aj záchvaty hnevu. Dieťa v tomto veku je schopné samostatne jesť lyžičkou, pozbierať si po sebe hračky, upratať si izbičku, či odpratať veci zo stola.

Dieťa v období 3 rokov

V období 3 rokov dieťa používa jednoduché vety a začína sa pýtať veľa otázok a to najmä „Prečo?“ a „Čo je?“. Vie povedať svoje meno a aj mená svojich rodičov, taktiež rozozná základné farby. V troch rokoch sa dieťa dokáže najesť samo s vidličkou a vie sa napiť z pohára. Dokáže sa samo obliecť a vyzliecť, malo by vedieť používať toaletu, upraviť si postieľku, utrieť rozliaty nápoj, či pomôcť odniesť špinavé veci do bielizňového koša. Deti v tomto veku majú istú chôdzu, vedia stáť aj na jednej nohe a dokážu chodiť aj po nerovnom teréne. Zlepšuje sa aj ich zručnosť. Dokážu nakresliť jednoduchý obrázok, napríklad auto, ale taktiež nakresliť obrázok podľa vlastnej fantázie.

Dieťa v období 4 rokov

Štvorročné dieťa ovláda už zhruba 1500-2000 slov, vie tvoriť dlhé vety, kladie veľa otázok a používa viac prídavných mien a slovies. Vie rozlíšiť základné tvary ako sú štvorec, kruh a trojuholník a rozoznáva rozdiely v tvare a veľkosti predmetov. Deti v tomto veku vedia jest samostatne príborom, umyť si ruky a ísť bez pomoci na toaletu. Taktiež pomáhajú pri domácich prácach, ako napríklad pri zbieraní špinavej bielizne, vyprázdňovaní umývačky riadu alebo odhodení odpadkov do koša. Čo sa týka pohybových schopností, dieťa v štyroch rokov dokáže dobre behať, skákať, liezť po rebríku, či chodiť po špičkách. Rozvíja sa aj jemná motorika. Dieťa si dokáže zapnúť a rozopnúť gombíky, vie používať nožničky a kresliť štetcom.

Dieťa v období 5 rokov

Slovná zásoba a výslovnosť päťročného dieťaťa sa neustále rozširuje a zdokonaľuje. Dieťa v tomto veku dokáže opísať dej na obrázku a dokáže samostatne rozprávať kratší príbeh. Gramaticky by sa v tomto veku mali deti vyjadrovať už správne. Základné zručnosti ako jesť samostatne príborom, umývanie sa, či česanie, už dokáže bez problémov. Vie svoje celé meno, vek aj adresu bydliska. Taktiež si pamätá mená svojich kamarátov. Čo sa týka pohybových schopností, vie jazdiť na bicykli, dokáže dlhšie stáť na jednej nohe, tancovať, plávať, skákať cez švihadlo, či vyhadzovať loptu do výšky. V tomto veku by sa malo samostatne naučiť viazať si šnúrky na topánkach. Pokiaľ ide o jemnú motoriku, päťročné dieťa dokáže strihať nožnicami podľa línie, správne uchopiť ceruzku, či navliecť niť do ihly.

Dieťa v období 6 rokov

Pokiaľ je dieťa pripravené na nástup do školy, malo by vo veku 6 rokov vedieť bezchybne rozprávať, dokázať opísať jednotlivé symboly, či obrázky, odpovedať na otázky a vedieť počítať od 1 do 10 a to aj odzadu. V tomto veku by sa dieťa malo vedieť úplne samostatne obliecť, umyť, natrieť si chlebík, či naliať si vodu alebo džús do pohára. Dôležitá je taktiež schopnosť koncentrácie dieťaťa, vykonávanie pracovných príkazov, ale aj túžba učiť sa.

Rodičia majú často pocit, že sa ich dieťa nevyvíja podľa tabuliek, alebo že by malo jeho vývoj urýchliť. Nezabúdajte však na to, že aj vývoj zručností prebieha individuálne a každé dieťa je odlišné. Pozorujte svoje dieťa, venujte sa mu, prihliadajte na jeho záujmy a potreby a nesnažte sa ho do jednotlivých aktivít nútiť.

Pridať komentár