Psychologička Silvia Érseková: „Dvojročné dieťa nemusí byť na škôlku pripravené.“

Začína byť pre vás otázka výberu škôlky pre vaše dieťa aktuálna? Dovŕšilo už vek troch rokov alebo z určitých dôvodov potrebujete prihlásiť dieťatko do predškolského zariadenia skôr? Môže to mať dopad na jeho vývin? Nielen o tom sme sa porozprávali s detskou psychologičkou.

V koľkých rokoch je ideálne, aby dieťa začalo chodiť do škôlky?

Vo veku 3 rokov je väčšina detí pripravená na nástup do škôlky. Už im nestačia podnety v rodine, potrebujú sa zaradiť medzi ostatné deti a vybudovať si tam svoje miesto. Dieťa už ovláda svoje telo (vylučovanie, dokáže sa obslúžiť), je zvedavé, rado sa učí nové veci, pýta sa na deti a pod.

Čo v prípade mamičiek / rodičov, ktorí potrebujú začať chodiť do práce a deti „opúšťajú“ skôr? Môže to mať, z pohľadu vývinu dieťaťa, následky?

Motivácia mám pri návrate do práce býva rôzna, a žiaľ, nie každá si môže dovoliť zostať doma dlhšie, alebo pracovať z domu či na polovičný úväzok. Ideálne však je, aby mama ostala so svojím synom či dcérou doma do dvoch rokov. Dieťa si potrebuje vytvárať bezpečný vzťah so svojou mamou. Znamená to, že matka citlivo reaguje na jeho potreby, reaguje primerane, stimuluje ho a zrkadlí jeho pocity a správanie. Dieťa potrebuje získať skúsenosť, že na mamu sa môžem vždy spoľahnúť a vďaka nej je tento svet bezpečný a predvídateľný. Ak túto skúsenosť nezažije, nedokáže sa od nej spoľahlivo oddeliť a budovať svoju vlastnú osobnosť, žije v permanentnej neistote. Dvojročné dieťa sa vracia k mame „emočne natankovať“.

Ako ovplyvňuje škôlka vývoj osobnosti u dieťaťa? A čo to znamená pre rodičov a dieťa samotné?

Podľa mojich skúseností, aspoň vo väčšine prípadov, nástup do škôlky je viac stresujúci pre rodičov než pre deti. Rodičia zažívajú pocit nepotrebnosti, majú obavy, ako ich dieťa zvládne škôlku.  Rozmýšľajú nad tým, či sa o ich syna alebo dcérku niekto dostatočne postará, či ho/ju bude niekto chrániť. V pozadí môže byť aj to, že rodičia sa veľmi nafixovali na rolu rodiča a rodičovstvo vnímajú ako jediný zmysel života. Keď ich dieťa nástup do škôlky zvládne, tak môžu tento zmysel stratiť. Dieťa v prostredí škôlky získava dôležité sociálne zručnosti, napríklad ako spolupracovať, ako sa presadiť, ako si vytvárať vzťahy s vrstovníkmi, otestuje svoju silu, trpezlivosť, schopnosti, zažije súperenie seberovných, môže prejaviť svoju empatiu a pod. Je to základ pre neskoršie vzťahy.

Aký je rozdiel medzi štátnou a súkromnou škôlkou?

Rozdiel býva predovšetkým v počte detí v triede a v zariadení priestorov. Súkromná škôlka ponúka aj inú stravu, veľa krúžkov pre deti a pod. Najdôležitejšia však v oboch škôlkach je osoba pani učiteľky: či má rada svoju prácu, či má pozitívny vzťah k deťom, či je láskavá, ale jasná a dokáže zadať aj hranice, či je citlivá a empatická, či si dokáže získať dôveru detí a ich rodičov.

Podľa čoho by si mali rodičia vybrať škôlku pre svoje dieťa?

Určite odporúčam ísť sa pozrieť do priestorov (či je to štátna alebo súkromná škôlka). Veľa vám povie to, ako na vás škôlka pôsobí, aký máte pocit z učiteľov a ako s vami komunikujú. Všímajte si, ako sa správajú k deťom, či sú na prvom mieste.

Do akej miery je dôležité, aby si dieťa a učiteľka v škôlke „sadli“? Je to povedzme dôležitejšie ako mať v škôlke skvelých kamarátov?

Pani učiteľka je veľmi dôležitou osobou v živote dieťaťa. Ona je tá, na koho sa dieťa môže naviazať, kým si v škôlke zvykne. Ona má poskytovať bezpečie a útechu. Jej úloha je pomôcť dieťaťu zaradiť sa do kolektívu. V období predškolského veku deti prejavujú určitú mieru náklonnosti k jedným deťom, kým k iným nie.  Deti na seba vzájomne pôsobia, dokážu sa spolu hrať i prejaviť empatiu. Každopádne je dôležité, aby dieťa zapadlo do kolektívu a cítilo sa v ňom príjemne.

Môžu rodičia uľahčiť dieťaťu nástup do škôlky, keď si nie a nie zvyknúť?

Rodičia môžu a mali by svojho syna alebo dcéru na nástup do škôlky pripraviť. Kľúčové pri tom je, nakoľko sú matka a otec vyrovnaní s tým, že ich malé dieťatko nastupuje do škôlky. Ako veľmi veria sebe, svojmu dieťaťu a pani učiteľke, že to spolu bez výrazných ťažkostí zvládnu. Dôležité je aj to, čo dieťa počúva v rodine o škôlke. Vety typu: „tam sa naučíš poslúchať“, „pani učiteľka sa s tebou babrať nebude, keď nebudeš poslúchať, necháme ťa, pretože v škôlke vôbec nepomáhajú“. Naopak, prechádzajte sa okolo škôlky, sledujte deti, čo robia, rozprávajte sa o tom, hovorte o tom, čo všetko váš syn alebo vaša dcérka v škôlke robiť budú, aké máte na škôlku spomienky vy. Rodič by mal byť pozitívne naladený a úprimný.

Ako dlho zvykne trvať adaptačný proces?

Je to veľmi individuálne. Od 2 týždňov do 3 mesiacov pri pravidelnej každodennej dochádzke.

Dá sa odlíšiť truc dieťaťa od absolútnej nepripravenosti na škôlku?

Dá sa. Takzvaný truc alebo vzdor je prirodzeným a nutným vývinovým míľnikom, keď sa rozvíja osobnosť dieťaťa, učí sa hovoriť nie, chce si presadiť to svoje. Skúša, kde má slobodu a kde nastupujú hranice.

Ak je dieťa rado v spoločnosti vrstovníkov, vnímate, že už potrebuje tráviť viac času s deťmi, že zvedavo sa zapája do činností iných, vydrží niekoľko hodín bez vašej prítomnosti a dokáže počúvať inú osobu (teda pani učiteľku), tak je pripravené. Každopádne, vaše obavy môžete kedykoľvek konzultovať so psychológom.

Čím svojmu dieťaťu z pohľadu predprípravy a následnej dochádzky do škôlky najviac škodíme?

Keď to dieťa nepripravíme na to, že bude chodiť do škôlky. Keď ho so škôlkou strašíme. Keď ho klameme, že ideme len do detského kútika, maminka ide len nakúpiť a podobne. Deti nie sú hlúpe. Je v poriadku, ak pri vašom odchode plačú, nemusíte ich hneď brať domov. Problémom môže byť aj nepravidelná dochádzka alebo prerušenie dochádzky z našej nepohodlnosti. Ideálne je, ak dieťa chodí každý deň od pondelka do piatku, s dĺžkou denného pobytu už môžete variovať. Majte však na pamäti, že kvôli pocitu istoty a bezpečia deti potrebujú režim dňa, opakujúce sa rituály alebo udalosti a pravidelnosť. Problémom môže byť aj neistota matky, ktorú dieťa vníma, plač matky a ľutovanie dieťaťa, že ste „ho museli nechať tejto škaredej pani učiteľke, moje chúďatko“.

Koľko, respektíve aký dlhý čas pred nástupom do škôlky, by sme sa o nej mali začať s dieťaťom rozprávať? Máte aj osvedčenú taktiku?

Neexistuje žiadna taktika. Rodičom vždy radím, aby využívali spontánne vyskytujúce sa príležitosti a hovorili o škôlke pozitívne. Malé deti nechápu plynutiu času. Ak však idete okolo škôlky, kde sa deti hrajú na dvore, tak aj vášmu rok a pol ročnému dieťaťu môžete povedať niečo v tom zmysle, že „pozri, ako sa tu deti šantia“ a popisovať, čo všetko robia, aby ste vzbudili záujem toho vášho. Nemusíte hneď hovoriť o tom, že aj ono tam pôjde. Ak vaše dieťa o pár mesiacov dovŕši vek 3 roky a rozhodli ste sa pre štátnu škôlku, tak samozrejme treba o tom hovoriť. Dôležité je vaše nastavenie. Ak ste sa s touto skutočnosťou vyrovnali vy, vyrovná sa aj vaše dieťa, a to pomocou vašej podpory.

Stretli ste sa v praxi s psychickými ťažkosťami dieťaťa, ktoré priamo súviseli s pobytom v škôlke? (pocikávanie, odmietanie stravy a podobne.)

Áno, stretla, ale každý „prípad“ treba posúdiť individuálne. V adaptačnom procese je relatívne bežné, že dieťa sa moc nezapája, iba sleduje ostatné deti, alebo nechce jesť, či spať. Pocikávanie sa môže vyskytnúť aj vtedy, keď to dieťa sa bojí vypýtať na toaletu, je prechladnuté, alebo bolo zahĺbené do hry a nestihlo dobehnúť. Stretla som i deti, ktoré na nástup do škôlky neboli zrelé, vtedy im pomohlo počkať pár mesiacov.

Čo v prípade, ak dieťa počas roka z určitých dôvodov prihlásime do inej škôlky? Prežívajú túto zmenu viac deti alebo rodičia?

Skôr odporúčam tejto zmene sa vyhýbať, ale ak sa to má stať, tak stále platí: ako to budete prežívať vy, bude prežívať aj vaše dieťa. Pripravte ich na to a buďte úprimní.

Za rozhovor ďakujeme Mgr. Silvii Érsekovej, vyštudovanej psychologičke a poradkyni, ktorá vedie svoj portál odetoch.sk.

Viac podobných článkov môžete nájsť na našom blogu v kategórii starostlivosť.

Pridať komentár