Rozhodli ste sa pre opatrovateľku? Pomôžeme vám vybrať tú najlepšiu

Nejedna mamička, ktorá sa vracia späť do práce a nemôže sa obrátiť s prosbou o pomoc na svojich blízkych, rieši otázku: „Čo s dieťatkom?“ Vyhľadávaný spôsob, ktorý rokmi narastá na obľube, je pestúnka. Podľa akých kritérií ju ale nájsť?

Ihneď na úvod je dôležité mať jasno v tom, akú pestúnku hľadáte. To znamená vedieť, či vám stačí dieťa strážiť, alebo potrebujete osobu, ktorá vám pomôže s jeho výchovou a rozvojom zručností. Rovnako potrebné je stanoviť čas, keď bude opatrovateľka k dispozícii, od čoho sa odvíja jej finančné ohodnotenie. Ceny za stráženie sa totiž líšia (aj) podľa toho, v akom čase pestúnka dieťatko stráži: po desiatej večernej a za nočné stráženie, prípadne cez víkendy či sviatky si priplatíte. 

Ste psychicky pripravená?

Opustiť dieťa s vedomím, že ho nechávate cudzej osobe, môže byť pre mamičku doslova zaťažkávajúcou skúškou. A to napriek skutočnosti, že výber tejto osoby je plne v jej réžii. No treba si uvedomiť, že opatrovateľka vám pomáha, vďaka čomu máte možnosť sebarealizácie a využitia času pre seba. O to viac sa na deti potom tešíte a chvíle s nimi využívate. Vystresovaná matka, ktorá nemá čas takmer na nič a žije s pocitom, že každú minútu koncentruje výlučne na domácnosť, nie je ideálnym príkladom harmonického prostredia.

Môže to byť boj

Akonáhle dospejete k rozhodnutiu, že bez opatrovateľky sa nezaobídete, začína sa – obrazne povedané, „hon“ na tú najlepšiu. Mamičky, ktoré majú danú skúsenosť za sebou, zhodne tvrdia, že je to ako hľadať ihlu v kope sena. Existuje niekoľko možností, kde pestúnku nájsť. 

1. Prvý variantom je osloviť okolie, susedov, kamarátov, ktorí môžu o niekom spoľahlivom vedieť, a samozrejme poprosiť rodinu, známych. Táto možnosť bude výhodná vzhľadom k vysokej pravdepodobnosti dobrého osobného odporúčania a vcelku rýchleho priebehu výberu. 

2. Inou možnosťou je hľadanie opatrovateľky na vlastnú päsť. To znamená umiestnenie inzerátov v tlači, na internete, na vývesnej tabuli a podobne. Tento typ dopytu ale nie je príliš obľúbený, pretože časová náročnosť prechádzania došlých reakcií, ako i následných pohovorov, je únavná a pre matky malých detí vyčerpávajúca, narúša dennú rutinu a v mnohých prípadoch býva ťažko realizovateľná.

3. Treťou možnosťou je využiť služby agentúry špecializujúcej sa na výber a sprostredkovanie opatrovateliek. Zaujímajte sa o referencie, ktoré agentúra na stráženie detí má. Je nespornou výhodou, pokiaľ agentúra ponúka stráženie detí na skúšku zdarma. Opatrovateľka by mala vyhovovať nielen vám, ale aj vašim deťom. Vzájomné sympatie zohrávajú obrovskú rolu, takže ani s tou najlepšou a najskúsenejšou opatrovateľkou si skrátka nemusíte sadnúť. Pre posúdenie kvality agentúry odporúčame osobnú návštevu, pretože si môžete vytvoriť obraz o prostredí a kvalifikácii špecialistov vyberajúcich opatrovateľky k deťom. A ešte jedna dôležitá vec. Agentúry obvykle prijímajú iba pedagogicky či zdravotnícky vzdelané ženy so skúsenosťami so starostlivosťou o deti a s absolvovaným kurzom prvej pomoci.

Každá zo spomínaných možností má pochopiteľne aj nevýhody, a to od otvorenia súkromia cudzím ľuďom, naštrbenia rodinných vzťahov, až po finančnú náročnosť. Sú to však faktory, ktorým sa nevyhnete a treba ich brať ako nevyhnutnú súčasť rozhodnutia najať si pestúnku.

Ponúk je priveľa

Inzerátov, v ktorých ženy ponúkajú stráženie detí, nájdete nespočetne veľa. Nie vždy sa ale jedná o kvalitnú pestúnku, ktorá sa dokáže o deti dobre postarať. S akými problémami a rizikami sa môžete pri hľadaní pestúnky stretnúť?

Jedna vec je istá. Stráženie detí býva, hlavne v porovnaní s inými brigádami, finančne lákavé. Preto túto službu ponúka ktokoľvek, to znamená i človek bez zjavného záujmu o deti. Väčšinou sú to mladé slečny, schopné stráviť celý čas „stráženia“ na internete. Navyše im častokrát chýbajú potrebné skúsenosti. Stretnúť sa môžete aj s tým, že pestúnka bude uvádzať nepravdivé údaje o doterajších skúsenostiach. Pravdivosť jej tvrdení si overíte, ak vám opatrovateľka poskytne kontakt na predchádzajúcu rodinu. Akonáhle sa zdráha alebo kontakt nemá, asi nie všetky vyslovené tvrdenia sú pravdivé. Niektoré pestúnky bývajú nespoľahlivé. Nájdu sa i prípady, keď si opatrovateľka priviedla do domácnosti svojich klientov cudzieho človeka, aby jej robil spoločnosť. A s tým by ste pravdepodobne nesúhlasili, že?

Dôležité body pri výbere

Vybrali ste si? Potom venujte pozornosť správaniu pestúnky. Verte predovšetkým svojim inštinktom. Podstatné je, aby ste si s pani rozumeli. Veď opatrovateľka sa stane súčasťou vašej domácnosti a dôvera je podstatným elementom vášho pracovného (neskôr i kamarátskeho) vzťahu. Rovnako dôležité býva, aby opatrovateľka rešpektovala výchovné metódy rodičov a pravidlá rodiny, v ktorej bude pracovať a podobne.

Náš tip

Pozvite pestúnku najskôr na schôdzku bez vášho dieťaťa, aby ste mali dostatok času prebrať s ňou jej skúsenosti, dôvody, prečo sa uchádza o prácu u vás, prípadne predstavy, ako sa bude o vaše dieťatko starať. Povedzte jej vaše vízie, dohodnite si jednoznačné podmienky. Tie zahŕňajú aj takéto body:

  • Vyjasniť si vzájomné očakávania a názory na výchovu.
  • V prípade nepravidelného stráženie je potrebné poznať frekvenciu stráženia a ako dlho vopred je potrebné termín stráženia s pestúnkou dohodnúť.
  • Riešenie konkrétnych situácií: napríklad starostlivosť o choré dieťa, ako postupovať pri úraze, akým spôsobom bude prebiehať stráženie dieťaťa, čo s ním pestúnka bude podnikať, akými hračkamiho zabaví doma, ale i vonku.

Ak je vám opatrovateľka po prvej schôdzke sympatická, pozvite ju domov. Sama najlepšie vycítite, ako sa správa k vášmu dieťaťu a uvidíte jej celkové vystupovanie. Taktiež zistíte, ako na ňu vaša ratolesť reaguje. Nehanbite sa ostať prvé dni doma a pozorovať, či to opatrovateľke s deťmi naozaj ide. S rodinou potom urobte spoločné rozhodnutie.

Môžete využiť aj tieto rady:

  • Už v prvých minútach stretnutia by ste mali cítiť určitú spolupatričnosť a sympatiu.
  • Medzi dôležité vlastnosti a schopnosti opatrovateľky patrí dochvíľnosť, upravenosť, kultivovaný prejav.
  • Dobrá opatrovateľka musí byť diskrétna. Neberte si do domácnosti niekoho, kto prezrádza dôverné informácie o rodine, v ktorej pracovala pred vami.
  • Všímajte si detaily a nebojte sa opýtať ani na okolnosti, ktoré s prácou pestúnky zdanlivo nesúvisia. Popýtajte sa na rodinné zázemie, na vlastné deti, na plány do budúcnosti. Aj z toho si môžete urobiť pekný obraz o jej charaktere.
  • Opatrovateľka by mala byť primerane sebavedomá, nesmie sa samostatnej práce s deťmi báť, ale zároveň nie je vhodné hrať sa na majsterku sveta.
  • Dobrá opatrovateľka by mala prejavovať záujem o dieťa a mať snahu čo najviac ho spoznať.
  • Kvalitná kandidátka rada a ochotne poskytne referencie od predchádzajúcich zamestnávateľov a preukáže sa čistým výpisom z registra trestov.

Želáme vám šťastný výber a budeme radi, keď sa s nami podelíte o vaše skúsenosti.

Pridať komentár