Rast ako ukazovateľ správneho vývinu dieťaťa

Rast dieťaťa sa v konkrétnych etapách jeho života riadi istými pravidlami. Pochopiteľne môže dochádzať aj k určitým odchýlkam. Krátkodobé oneskorenie v raste zvyknú deti rýchlo dohnať a zvyčajne dorastú do výšky, ktorá je súčasťou ich genetickej výbavy od rodičov.

Výšku dieťaťa však ovplyvňuje nielen dedičnosť, ale taktiež faktory, ktoré na vyvíjajúci sa plod pôsobili v priebehu gravidity. Najrýchlejší rast plodu, ak je reč o období tehotenstva, prebieha medzi tretím a šiestym mesiacom. Pokiaľ je plod v maternici nedostatočne vyživovaný, trpí nedostatkom kyslíka, budúca mamička nedbá na príjem základných vitamínov, je závislá na nikotíne, pravidelne konzumuje alkohol, respektíve užíva drogy, dieťa sa môže narodiť menšie a s nízkou pôrodnou váhou. Takmer 10% týchto detí následky spomaleného rastu nedobehne.

Rastové obdobia

V prvom roku života dieťa rastie najrýchlejšie, a to približne 20 – 25 cm za rok. Toto vskutku rýchle tempo pokračuje až do jeho druhých narodenín, keď dieťa narastie zhruba 10 – 12 cm. Druhé obdobie rastu nastáva po druhom roku života a trvá do začiatku puberty. V tomto období dieťa narastie priemerne 5 – 7 cm v priebehu roka. Tretie obdobie rastu prichádza na rad v období puberty. Puberta u dievčat začína okolo 10,5 roku života, v období s najrýchlejším rastom sa veľmi ľahko vyšvihnú o 8 – 9 cm za rok. Rast sa výrazne spomalí s nástupom menštruácie. Dievča narastie už iba 3 – 6 cm a rast sa následne ukončí. Chlapci vstupujú do puberty o necelé dva roky neskôr. Vo fáze najväčšieho rastového prírastku neraz vyrastú až o 12 cm.

Hodnotenie rastu

Na zhodnotenie tempa rastu musí mať odborník k dispozícii grafy so znázornenými štandardnými rastovými krivkami dieťaťa. Každé dieťa vo vývoji rastie vo vlastnom rastovom pásme, do ktorého sa zaradí po prvom roku života. Akonáhle sa od danej krivky výraznejšie odkloní, je potrebné objednať ho na špeciálne vyšetrenie. Preto je dôležité deti aspoň v ročných intervaloch merať. Bábätká, ktoré ešte nedokážu samostatne stáť, sa merajú poležiačky. Staršie deti bývajú počas merania vyzuté, chrbtom aj pätami opreté o nalepovacie pravítko upevnené najlepšie o stenu. Aj rodičia môžu sledovať rast dieťaťa, a to napríklad pripevnením krajčírskeho metra k stene. Na ten si zaznačia výsledné čiarky, a to v odporúčaných, šesť mesačných intervaloch. Ak je odklon od rastovej krivky výrazný, ošetrujúci lekár by mal dieťa poslať k detskému endokrinológovi.

Poruchy rastu treba liečiť

Keď sa preukáže, že dieťa nerastie kvôli nepostačujúcej činnosti štítnej žľazy, obvykle sa doplní hladina hormónov štítnej žľazy a rast pokračuje ako u zdravého dieťaťa. Nedostatok rastového hormónu treba doplniť rastovým hormónom, ten sa vyplavuje najmä v spánku. Ide o bielkovinu rozkladajúcu sa v žalúdku. V období puberty, keď dochádza k prudkému rastu, by deti nemali posilňovať. Posilňovanie svalovej hmoty zaťažuje rastové platničky, z ktorých dieťa rastie do dĺžky.

Pridať komentár