Naučte svoje dieťa prejavovať city

Šťastie, radosť, smútok, sklamanie, strach, hnev… Naše emócie nás sprevádzajú celý život, ovplyvňujú naše myslenie a jednanie. Ten, kto vie so svojimi pocitmi dobre zaobchádzať, žije spokojnejšie. Deti sa to však musia všetko naučiť.  Ale ako?

Celá škála pozitívnych a negatívnych pocitov je najsilnejšie prejavovaná práve v detstve. Každé dieťa  prejavuje pocity inak. Zatiaľ čo niektoré deti sa z niečoho tešia nahlas, skáču a výskajú, iné deti sa iba ticho usmievajú a sú šťastné. Taktiež pri negatívnych pocitoch reagujú rozdielne. Jedny sa vedia poriadne nahnevať, rozzúriť a nedajú sa ľahko utíšiť, iné deti sa hnevajú v tichosti, prípadne idú do svojej izby a nadávajú sami sebe.

To ako silno deti prejavujú emócie, závisí najmä od výchovy a sociálneho prostredia. Pre správny vývoj dieťaťa je veľmi dôležité, aby sa naučili prejavovať a zaobchádzať nie len s pozitívnymi ale aj negatívnymi pocitmi.

Ako ich to však naučiť? Začnite hneď od začiatku. Najdôležitejším obdobím v živote človeka je totiž obdobie do šiestich rokov. V tomto období sa vytvára až 85 % našej osobnosti. Už nikdy sa dieťa tak dramaticky neučí a nevyvíja ako práve do šiestich rokov.

Dôverný vzťah pre optimálny emocionálny vývoj

Základnou potrebou každého malého dieťaťa je pocit bezpečia a lásky. Tento dosiahne jedine dôverným vzťahom s matkou. Je tým základným stavebným kameňom pre zdravý vývoj každého človeka a významný ochranný faktor pre jeho duševné zdravie. Učí sa mať niekoho rád, starať sa o neho, byť schopný empatie, byť spoľahlivý. Každé dieťa potrebuje mať istotu, že aj keby sa celý svet obrátil hore nohami, že matka budete stále s ním a že sa na ňu môže spoľahnúť. Získanie tejto istoty je rozhodujúcim krokom k jeho spokojnému životu.

Rodičia sú vzorom pokiaľ ide o city

Prejavovanie emócií a citov pozorujú deti najmä u rodičov. V myslení dieťaťa: to čo robia rodičia predsa musí byť správne. Rodičia tak ovplyvňujú správanie svojich detí a idú im príkladom. Pokiaľ dieťa nedostane do určitého veku dostatok lásky, môže ho to trvalo poškodiť na celý život. Ak chcete, aby z vášho dieťaťa vyrástol emocionálne vyzretý a spokojný človek, musíte ho to naučiť, ísť mu príkladom a dať mu dostatok vhodných podnetov. Keď sa napríklad pri každej maličkosti rozčúlite, nahneváte a kričíte, bude sa vaše dieťa správať úplne rovnako, ak sa mu napríklad niečo nepodarí, alebo ho niekto nahnevá. Ak si rodičia navzájom neprejavujú náklonnosť, nevyjadrujú svoje pocity, neukazujú si rešpekt a lásku,  nebude to ani dieťa, ktoré kopíruje ich správanie, považovať za prirodzené. V rodine získava model svojich budúcich vzťahov k ľuďom, k samému sebe, veciam, hodnotám. Správajte sa preto nielen k dieťaťu ale aj k svojmu partnerovi tak, aby sa od vás dieťa naučilo prejavovať svoje emócie a lásku k sebe samému a druhým.

Hovorte s deťmi o pocitoch

Pokúste sa opísať deťom aké pocity pri ich reakcii pozorujete. „Robíš si starosti, že….“ , „Už sa nevieš dočkať a veľmi sa tešíš“, „Nudíš sa“, „Bojíš sa, že…“. Možno vám to príde nezvyčajné, no takto môžete pomôcť dieťaťu utriediť si a spracovať jeho pocity. Deti sa musia naučiť, aké všetky pocity existujú, ako s nimi majú zaobchádzať, ako ich precítiť a vyjadriť slovami. To je tiež dôvod, prečo majú malé deti často „bolesti brucha“, bez ohľadu na to, kde to bolí a ako sa cítia. Musia sa naučiť, že ten nepríjemný pocit v žalúdku, je vzrušenie a tlak na hrudi vyjadruje úzkosť.

Naučte deti vyjadriť svoje emócie pomocou hry:
  • Na spoznanie a vyjadrenie pocitov ako strach, radosť, prekvapenie alebo smútok, potrebujete niekoľko tvárí z novín. Rôzne výrazy tváre vyjadrujúce emócií spoločne vyberte, vystrihnite a rozprávajte sa o nich.
  • Na vyjadrenie pocitov detí môžu poslúžiť aj tzv. hodiny nálady. Vystrihnite z kartónu kruh a nakreslite naň štyri políčka. Do týchto políčok napíšte/nalepte rôzne emócie, napríklad radosť, smútok, hnev a strach. Do stredu môžete pripevniť pohyblivú ručičku. Deti vám takto môžu ukázať ako sa práve cítia.
  • Do prázdnej krabice (napríklad od topánok), spravte malý otvor. Počas celého týždňa môžu deti na papierik písať svoje pocity (napríklad keď boli nahnevaní na rodičov, keď sa z niečoho tešili, boli smutní, sklamaní atď) a následne vhodiť do krabice. Stanovte si jeden deň v týždni, kedy sa o týchto pocitoch budete rozprávať. Deti sa takto učia vyjadrovať a opisovať svoje pocity.

Pridať komentár