Čo ste doposiaľ (ne)tušili o antikoncepčných tabletkách?

S cieľom eliminovať riziko nechcenej gravidity sa pre antikoncepčné tabletky doposiaľ rozhodlo viac ako 80 miliónov žien. To, že s ich príchodom na trh skutočne klesla vo vyspelých krajinách pôrodnosť, nemožno poprieť.

Menej účinné spôsoby, akými sa páry chránili pred splodením detí, existovali pochopiteľne už v minulosti. Muži miesto kondómu používali kožený mešec, zatiaľ čo ženy siahali po tampónoch vyrobených z vlny. Pokiaľ k neželanému tehotenstvu došlo, s prípadnou interupciou kráčala ruka v ruke celá škála doživotných zdravotných problémov. Neraz dokonca spôsobila úmrtie pacientky. Aj preto bolo potrebné nájsť iné, efektívnejšie a najmä bezpečnejšie riešenie.

Rok 1850

Od tohto roku už vedci mali určité znalosti týkajúce sa ženského menštruačného cyklu a vedeli o procese uvoľňovania vajíčka z vaječníka. Na skutočný pokrok sa však stále ešte len čakalo.

Rok 1902

Vedci Ernst Henry Starling a William Maddock Bayliss objavili pohlavné hormóny zodpovedné za reprodukčnú funkciu. Prišli tak k logickému záveru, že akákoľvek prekážka v produkcii hormónu zabráni počatiu.

Rok 1928

Americkí vedci zistili, že žlté teliesko prítomné vo vaječníku produkuje po ovulácii hormón, ktorý zabraňuje dozrievaniu nového vajíčka. Ten je dnes známy ako progesterón.

Rok 1929

O rok neskôr výskumníci objavili estrogén. Ten kontroluje priebeh menštruácie a pripravuje rozmnožovacie orgány na prijatie oplodneného vajíčka. Práve estrogén a gestagen (jeho hlavnou zložkou je progesterón), ovplyvňujú sexualitu i počatie.

Rok 1944

Profesor Werner Bickenbach začal s prvými antikoncepčnými pokusmi, založenými na umelo vyrobenom progesteróne. Jeho testy ale nepriniesli očakávaný účinok. Telo látku neprijalo a vylúčilo.

Rok 1951

Chemikovi Carlovi Djerassimu sa podaril vyrobiť účinnú syntetickú antikoncepciu. Pomenoval ju norethindron (norethisteron). Vďaka tomu bolo možné zastaviť ovuláciu a následné počatie u zvierat, využívané v medicíne pre obdobné pokusy.

Rok 1954

Biológ Gregory Pincus uskutočnil prvé úspešné klinické pokusy s touto látkou na ženách z Bostonu.

Rok 1957

Po prvý raz prišlo k oficiálnemu schváleniu antikoncepčnej tabletky, preparátu estrogen-gestagen, pôvodne využívaného pri menštruačných ťažkostiach.

Rok 1960

V tomto roku sa v Spojených štátoch amerických objavila prvá antikoncepčná tabletka, vo Veľkej Británii až o dva roky neskôr.

Cirkev bola proti

Ako to už býva, antikoncepčná tabletka si okamžite získala aj množstvo odporcov, s katolíckou cirkvou na čele. Tá totiž hlásala, že k pohlavnému styku medzi ľuďmi má dochádzať výlučne za účelom plodenia potomkov a poukazovala na hroziaci pokles morálky.

Minimálne jedna vec sa ale antikoncepčným tabletkám uprieť nedá, a to aj napriek spŕške kritiky. Radikálne zmenili usporiadanie spoločnosti, pretože ženám umožnili aktívne tráviť voľný čas, nielen rodiť deti a starať sa o domácnosť ako tomu bývalo desiatky, ba až stovky rokov.

Pridať komentár